Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες για μεταφορές και μετακομίσεις στη Θεσσαλονίκη και προς όλη την Ελλάδα:

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουμε μεταφορές και μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα!